Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jó füle van a gyereknek, de vajon tehetséges is?

Érdemes zenét tanulnia?

  Írassuk zenei iskolába, vagy elég, ha különórára jár?

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/Zene2)/notes.gif

http://www.babazo.hu/i/0511/20051121gyerekekz1.jpg

 

– Már bölcsődés korban észrevehetjük, hogy a gyerek felfigyel a környezetében hangzó zenére, éneklésre, arra ritmikusan mozogni kezd, később szívesen dúdolgat, énekelget, a hallott dalokat felismeri, és ez örömöt szerez neki. Szükséges persze, hogy a gyermeket sokféle zenei inger érje, ami felkelti az érdeklődését. Ebben a szülők szerepe a legfontosabb.

 

 

A síró csecsemő is elhallgat, ha édesanyja dúdol, énekel, ritmikus mozgással ringatja. Később a gyermekdalok énekelgetése, az ölben való játék, a személyes kapcsolat teremti meg azt a légkört, mely a kisgyermek zenei érdeklődését, fogékonyságát ébren tartja, a zenéhez való érzelmi kötődését kialakítja. 

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/Zene2)/uzene/Noten108.gif

– Hogyan lehet fejleszteni a zenei tehetséget még iskoláskor előtt?

 

– Az óvoda szerepe is nagyon fontos. A dalos kedvű óvónő sokat tehet annak érdekében, hogy a gyermekek az énekes foglalkozásokon kívül is szívesen énekeljenek vagy mozogjanak a zenére. Kodály Zoltán szerint nincs botfülű gyerek, mindenkit meg lehet tanítani énekelni valamilyen szinten.
 

 

Kodály az éneklést tartotta az aktív zenélés legtermészetesebb módjának, és a hangszertanulás előkészítőjének is. Ha a szülőknek, óvónőknek sikerült a gyermek érdeklődését felkelteni a zene és az éneklés iránt, a zenei készségek, képességek nagymértékben fejleszthetők. A mozgással egybekötött játékok egyidejűleg fejlesztik a hallást, az éneklési készséget, a ritmusérzéket, és irányítják a gyerekek lelki fejlődését.

 

– Hány éves korban érdemes elkezdeni a hangszeren tanulást? 

 

 – Kivételes tehetségtől eltekintve a hangszertanulást 7 és 10 éves kor között célszerű elkezdeni. A legtöbb gyerek ennél korábban mentálisan és fizikailag is éretlen a koncentrált figyelemre. Minden hangszert el lehet kezdeni az említett életkorban ( citera, népi furulya, népi ének ).

 

– Érdemes-e erőltetni egy tehetséges, de a zenetanulást, gyakorlást elutasító gyereket?

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/Zene2)/notes.gif 

– A tehetséges növendéket nem szabad hagyni elkallódni. Zenei élményekkel, valamint a szülő és zenetanár együttműködésével kell megoldást találni. Az ilyen gyereknél többnyire az otthoni gyakorlás okoz gondot, így nagy segítségünkre lehet a szülő a nyugodt körülmények megteremtésével. 

 

– Csak az menjen zenei általános iskolába, aki később zenei pályára készül?

 - Nem, mindenféleképp hasznos és értékes elfoglaltság a zenetanulás.

– A sok éneklés és a zeneiskola minden gyereknek ajánlható, mert bizonyítottan kedvezően hat a személyiségfejlődésre, valamint az egyéb tanulási folyamatok alakulására.

 

A népzenei képzés legfőbb célja a népzenei ízlés kialakítása,   hagyományos kultúra értékeinek tisztelete, őrzése és   továbbadása, valamint a kiemelkedően tehetséges növendékek felkészítése a zenei pályára.

 

– Hogyan jutnak hangszerhez a gyerekek?

 A népi furulya nem drága, megvásárlása nem jelenthet nagy anyagi áldozatot a szülőktől (kb. 3.000,-Ft).

Citerát a zeneiskola (1.000,-Ft/félév kölcsönzési díj ellenében) biztosítja a növendékek számára. Általában csak azoknak a gyerekeknek  javaslom, hogy vásároljanak saját hangszert, akikről 12-14 éves koruk körül kiderül, hogy alkalmasak a zenei pályára. Elengedhetetlen belépő a zenei életbe.

 


Népzeneoktatás célkitűzései

 http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/Zene2)/uzene/Noten108.gif

 

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

 
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 
 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

 
  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 
 

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

 

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 
 
 
 

 

 

 

 


http://kivamaujtarhaza.freeweb.hu/webk%FCty%FCk/vend%E9gk%F6nyv/gb-16.gif
 

 

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

скачать фифа

(critanrop, 2019.02.28 22:54)

концовка предсказуема с самого начала

---
Извините за то, что вмешиваюсь… У меня похожая ситуация. Пишите здесь или в PM. скачать фифа, скачать фифа или <a href=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html>скачать fifa 15 c таблеткой</a> скачать fifa