Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://www.tanczospeter.hu/images/citera1.png

A citeráról...

 

A "citera" görög-latin eredetű szó. "citerázni" jelentése: remegni.

 

 

Gulyás-féle kisbasszus citera

 

Az utóbbi időben országszerte alakulnak a citeraegyüttesek. A citerák mellett köcsögduda, népi furulya is színesíti a hangzást.

Ma már a citerazenekarok játékát a többszólamúság jellemzi a hangszer korábbi, inkább csak ütemadóként funkcionáló használatával szemben.


Hangfekvés szerint csoportosítva 5 féle citerát különböztetünk meg:
  • pikoló citera
  • prím citera
  • tenor citera
  • basszus citera
  • bőgő citera

   

 

A citera tanterve a magyar citerára épül, melyet a magyar nyelvterületen az egyik legelterjedtebb népi hangszerként ismernek és használnak.

 

A népzenei gyakorlatban nélkülözhetetlen a stílusos játék kérdése.

A zene tánccal való szoros kapcsolata fontos szempont az egyes osztályok tananyagának összeállításában.

Alsóbb osztályokban az ének - citera kapcsolódása a jellemző, a felsőbb évfolyamokban viszont a hangszer tánckísérő szerepe a meghatározó. A továbbképző osztályok anyaga a különböző táji jellegzetességeket mutatja be továbbfejlesztve a korábban megszerzett technikai és zenei alapokat.

 

 

A sátoraljaújhelyi Lavotta János Zeneiskola keretein belül a népzene tanszakon tanulható citera.

Tanár: Karika Boglárka

 

http://www.nepzeneiskola.hu/hangszerek/citerak.jpgCitera - Hallgassunk bele!

 

Szatmári népzene (szóljon : Ízelítő

Kalotaszegi legényes, csárdás és szapora  szóljon : Ízelítő

Kedvenc (Galga mente)  szóljon : Ízelítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

Népzeneoktatás célkitűzései

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat.

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

  
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

 

 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

  

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 

  

A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és érnek el kiemelkedő eredményeket.

http://www.freeweb.hu/animaciostarhaz/zene/M%E1solat%20-%20music.gif

 

 

 

Alternatíva, eltérő oktatási szint

 

Az a szakmai színvonal, amit a zeneiskola garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

 

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban zeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre, zenekari muzsikálásra.

 

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

 

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

 

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

 

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 
 
 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.